Futbol

El Campus de Futbol és una estada dissenyada per a tothom que vulgui aprendre i perfeccionar els aspectes tècnics i tàctics del futbol d’una manera divertida i en companyia de nous amics i amigues.

El Campus de Futbol disposa d’un monitoratge d'alta qualitat: llicenciats i diplomats en educació física i monitors especialitzats en futbol base; tots professionals en les edats de formació.

A banda de les 4 hores diàries d'entrenament, la resta d'hores es realitzen activitats més lúdiques per aconseguir una bona recuperació física.


Edat: De 6 a 14 anys. Pels repetidors de més edat, fer abans consulta.


2 hores d'entrenament per la tarda
Entrenament competició 

4 camps de gespa natural de futbol 7
1 camp de gespa natural de futbol 11

2 hores d'entrenament pel matí
Aspectes tècnics i tàctics

Per a més informació ompliu el següent formulari: